Young & fresh Talents Vote

Aaron Alwyn Moses
Paruvintha Raj Shanmugam
Dhanasegarran Manoharan
Ruthes Varma
Magdaline Rayapillai
Satiish
Anthony David
Sarmila Krishnan
Sharanya Vasu
Shailendra Sharma
Surren Lambert
Veshalini Letchumanan
Santosh Logandran
Athira Suresh Kumar Raghavan
Jana & Jacob
Halini Shanu
Umasuthan
Mukesh sadasivam
Prasand Nair
Keshalini Nair Vijaya Kumar
Maria Thomas
Yoga Nathan
Hans Kevin
Larviania
Usha Puttharasan
Sudhanraj Anpazhakan
Kanimozhi
Shangari Kannesan
Pathanjali Deshmond
Uvesh Usherclicks & GS Tharmann
Nishanthini Chandra Segaran
Neketha Nagarasa
Dhivya Chandran
Shaktieswar
Perassath Servai
Sathiesh Sivasangar
Ranjanna Gunalan
Sri Vikineswari AP Varival
Triangelz
Dinish Nair